– Det oppleves å være et generelt dårlig inneklima på skolen