I helga publiserte Altaposten et intervju med en tidligere rusmisbruker som ikke har fått annet tilbud enn ei hytte på Kronstad camping i sommer. Her måtte hun leve tett på andre som står midt oppi rusproblematikken, noe hun ikke ønsket – derfor flyttet hun ut.

– Jeg er svært skuffet over Alta kommune, tordner nestleder i hovedutvalget for helse og sosial og Frps nestleder i Alta, Claus Jørstad.

Spørsmål om vilje

Han mener det er en skam at kommunen år etter år fortsetter å sende vanskeligstilte til byens campingplasser, i stedet for å søke permanente og verdige boløsninger.

– Dette er kun et spørsmål om vilje, sier Jørstad, som hevder han flere ganger har kommet med forslag til løsning.

– Eksempelvis har jeg kommet med forslag om å ta i bruk Nordlys hotell, men både resten av hovedutvalget og administrasjonen har vært lunken, jeg har møtt motbør selv i eget parti, hevder Frp-politikeren.

Altaposten har fått bekreftet at kommunen leier mellom 10 og 12 campinghytter ved byens campingplasser. Hver av disse koster omkring 25.000 kroner i måneden å leie.

Ifølge Nav Alta har campingpraksisen minst eksistert i seks år, men Nav-leder Randi Østgård sier at prisen ikke har vært like høy hele tida. Hun bekrefter likevel at det er store summer som er brukt.

– Dette er som å «pisse i havet for å få varmt badevann», kommentere Claus Jørstad.

Han mener kommunen bør satse på å bygge en boligblokk.

– Her kan vi alliere oss med en privat utbygger. Private bygger og kommunen leier ut. Hadde man virkelig ønsket å gjøre noe, kunne dette vært realisert innen ett år, mener Jørstad.

Fire på Hammarijordet

Hovedutvalgsleder for helse, Oddveig Hammari, er enig i at campingpraksisen må opphøre, og sier at dersom ikke anken til Husbanken om finansieringen av de ni Dalebakken-boligene når frem, må kommunen ta lån og få boligene realisert på egenhånd.

– Når Dalebakken står ferdig vil det lette markedet noe. I tillegg er det klart for bygging av fire boenheter på Hammarijordet i samarbeid med Husbanken og Alta videregående skole.  De skal stå ferdig i 2017, sier Hammari.

Må bygge mer

Hun synes ikke forslaget om boligblokker er noen god idè.

– Men vi må finne penger til å bygge flere boliger til de som er rusfrie og ikke skal bo sammen med aktive rusere. De klarer seg jo selv i det daglige, sier helselederen som forsikrer at Alta Høyre vil ha stort trykk på saken fremover.