– Vi ser at vi skal få til en miks her som sentrene i Alta ikke har, men vi klarer ikke å stoppe lekkasjen til Alta av den grunn. Vi håper imidlertid at vårt senter skal bli så attraktivt at folk fra distriktene i større grad skal velge oss i stedet for Alta når de drar på handletur, sier Øistein Emaus, daglig leder for Nissensenteret i Hammerfest.

– Hvilke distrikter tenker du på?

– Sørøya, Honningsvåg og Lakselv. De to førstnevnte stedene har bedre kommunikasjoner denne veien, og et godt kjøpesenter i Hammerfest vil kunne lokke på dem i enda større grad enn i dag, tror Emaus.

25 butikker

Nissensenteret utvider – som mange vet – lokalene i disse dager. Eller, det er vel riktigere å si at eierne bygger helt nytt. På parkeringsplassen på motsatt side av dagens senter reiser et helt nytt bygg seg. Det knyttes sammen med dagens senter med ei gangbru over Sjøgata.

Mens dagens senter har 13 virksomheter, hvorav 10 er rene butikker, vil den nye delen huse 17 nye virksomheter, hvor 15 vil være butikker. Totalt vil senteret dermed tilby shopping i 25 butikker.

Senterlederen vil ikke røpe navn på butikker som skal inn i nydelen.

– Det går mye rykter om dette, og det meste er forsåvidt temmelig godt spikret, men vi vil ha alt helt på plass før vi går ut med en samlet presentasjon. Det vil nok skje i løpet av en 14 dagers tid, antar Emaus, som får se senteret stå ferdig om cirka tre måneder.

Parkering

Emaus mener handelslekkasjen til Alta har vært påtakelig stor de siste årene, og tror nøkkelen for å beholde hammerfestingene i Hammerfest, samt å skaffe nye kunder, vil være å finne en løsning på parkeringsproblemene.

– På kort sikt skal vi nok klare å få til en brukbar parkeringsløsning for Nissensenteret, men på lang sikt må noe gjøres. Parkering er en utfordring, men vi tror vi får en god løsning for byen etter hvert, sier Emaus.