Flere hundre evakuerte etter Gjerdrum-skredet får flytte hjem igjen onsdag