Jussprofessor: – Departementet pliktig til å rette opp feil i utredningen før Stortingets behandling

foto