Den nye kommunedirektøren tar tak: – Jeg liker å løse problemer

foto