Oslo-leger vil ha låste elsparkesykler om natta

foto