– Finnmarkssykehuset er i realiteten konkurs

foto