Undersøkelser fra Helse Nord har avdekket smitte blant ytterligere fem pasienter; to ved UNN Tromsø, en ved UNN Narvik og to ved Nordlandssykehuset Bodø, opplyser de.

Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef ved UNN, sier dette kompliserer smittesporingen ytterligere.

– Dette tyder på at smittekilden trolig er utenfor UNN. Utbruddsgruppen skal nå jobbe med å finne smittekilden, skriver han til Nordlys.

Screener

Han sier konsekvensen for UNN i Tromsø er at de fortsatt må screene alle pasienter som er innlagt på intensivavdelingen.

– Intensivavdelingen i UNN screener fortsatt regelmessig alle pasientene som er innlagt på intensiv. Dette gjør at vi tidlig kan oppdage mye tilfeller og starte antibiotikabehandling. Den interne smittesporingen har hittil ikke funnet en sikker smittekilde, men vi har fått styrket smittevernrutinene som i utgangspunktet var gode, skriver Lindekleiv.

De tre pasientene som døde i begynnelsen av november, ble intensivbehandlet for covid-19, men døde av blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt som følge av bakterieinfeksjon med bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Motstandsdyktig

Bakterien er svært motstandsdyktig mot antibiotika og er ikke sjelden årsak til sykehusinfeksjoner.

– Bakterien kan være farlig for svært syke pasienter. Sykehusene har gode smittevernrutiner. Pasienter og pårørende som skal til våre sykehus, kan være sikre på at vi tar situasjonen på største alvor, sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse nord.

Det er ikke kjent felles knutepunkt mellom de pasientene som har påvist smitte, og helseforetaket har derfor nedsatt en regional utbruddsgruppe som skal kartlegge situasjonen med bistand fra Folkehelseinstituttet.