Flytter til det nye senteret: – Man må vel bare satse

foto