Utbrudd i Vesterålen fører til strenge koronatiltak