Familiemedlem: Det siste offeret etter bygningskollapsen i Miami er identifisert

foto