Studie: Komplikasjoner hos en av to koronapasienter

foto