Smitteutbrudd på pub spredd til sykehjem i Nordland