Regjeringen vil lære av Fosen-saken, oppretter fire nye fagstillinger i Alta

foto