Direktedebatt om Altas politiske situasjon tre uker før valget

foto