foto
Mens Finnmarks første kjøpesenter tømmes for butikker, velger Vigdis og Øyvind å bli Foto: Freddy Ludvik Larsen

– Men vi vil savne samholdet som blir borte