Hjertespesialist ved UNN: – Flysituasjonen er en trussel mot pasientene

foto