Seks skadd etter kollisjon med fire biler i Telemark