Roy Yngve og Linn Beate rasfast i campen på Nyvoll

Rasfaste Linn Beate og Roy Yngve har det fint i campen på Nyvoll, selv om det blåser heftig på utsiden av campingvogna. Foto: Privat