Betalte 95 mill.

– Jeg kan bekrefte at vi har økt vår eierandel i Finnmark Kraft betydelig og har betalt 95 millioner kroner for vår nye eierposisjon, sier direktør Per Erik Ramstad til Altaposten, og legger til:

–  Oppstart av Hamnefjellet Vindpark ved Båtsfjord, gjennom Finnmark Kraft blir viktig for Alta Kraftlag. Dette er et stort prosjekt i nord, som skal produsere fornybar energi basert på fylkets ressurser.

El-biler

Kraftlagsdirektøren viser til at det har vært mye snakk om «det grønne skiftet» i media det siste året.

– Her bidrar vi på mange måter. I forbindelse med Smart Strøm har vi anskaffet flere nye biler, vi har kjøpt inn fire elbiler til bruk under utskiftingene. Og så bygger vi som sagt ut ny fornybar vannkraft i Mølleelva. Etableringen av ny transformatorstasjon med forsterkninger inn mot sentrum og Alta vest  legger til rette for nye forbruksmønstre som følger med blant annet økningen av antallet elbiler som skal lades, klargjør Ramstad.