Sto igjen med nesten halve reinflokken på Sørøya: – Systemet er horribelt