Astrid har banet vei for kvinnene i oljeindustrien

foto