Foreslår at Kautokeino kommune ikke bosetter flyktninger i 2023

foto