Ap-leder på Sametinget svarer ikke Altaposten om motorferdsel og reindrift

foto