Utreder om inntektskatt fra innmeldte i valgmanntallet skal gå til Sametinget