I dag klokken 12 tester nemlig Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon».

I Norge er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare, både i fred og krig. Testene skjer rutinemessig i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Innbyggerne skal da sjekke radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en pressemelding.