Samferdselskomiteen besøker Østre Altafjord og Øksfjord: – Viktig å se på utfordringer i lokalsamfunnet

foto