Flertallet mener det var riktig å skjevfordele vaksiner