Redusert fare for storflom alle andre steder enn i Finnmark

foto