Kommunen har stengt bru i Tverrelvdalen av hensyn til sikkerheten

foto