Krav om fastmonterte seter endres til tilviste plasser – men med bare 100 personer