Ingen foreldrekontroll på nettbruken hos halvparten av småbarna