Smittevernoverlege: Ikke mutert virus som førte til utbrudd på sykehjem i Bærum