På formuetoppen er det nesten bare kjente travere blant de 30 rikeste. Altaposten har gått gjennom lista for 2012, og utskiftingen på topp-30 gjelder bare fire navn.

Det mest overraskende er at maskinentreprenør Svein Thomassen, som i fjor var nummer fire på lista med 49 millioner i formue, nå er helt ute av lista og står med 0 i formue.

Riktignok gikk firmaet hans på langt nær like godt i fjor som årene før, men egenkapitalen i selskapet var likevel på brukbare 49 millioner kroner ved årsskiftet. Det kommer imidlertid ikke til syne i skattelistene for 2013.

Daglig leder Anette Pedersen hos Tocom regnskap sier til Altaposten at tallene fra Skatteetaten er feil.

På grunn av seint innlevert bedriftsregnskap, ble ikke Svein Thomassens personlige ligning klar til fristen. Skatteetaten har derfor stipulert inntekten, men ikke formuen.

– Selvsagt har Svein fortsatt høy formue, det er liten endring fra året før, opplyser Pedersen.

Se topplista her: Her er Altas rikeste personer