Det sier reineier Anders Aslaksen Siri i distrikt 23 C Seainnus/Návggastat.

– Vi har hatt møte med Alta kommune, fylkesmannen i Finnmark og reindriftsadministrasjonen for omlag to år siden. I dette møtet lovte Alta kommune å fjerne de ulovlige hyttene i Jotka, men den avtalen har de ikke overholdt, konkluderer Anders Aslaksen Siri og føyer til:

– Bakken sier at han skal gå til departementet, men det må vi også hvis de ikke følger opp sin del av avtalen. Da blir løsningen rettssak.

Voldsom aktivitet

Reineieren mener de lovlig oppsatte hyttene er til sjenanse for reinen og når det i tillegg står linet opp en hel landsby av ulovlige hytter, så skaper dette en aktivitet som volder store problemer for reineierne i området. Dette er årsaken til at reinen trekker ned mot dalførene som eksempelvis Raipas mener han.

– Det er jo ikke hyttene i seg selv som er problemet men all den aktiviteten de skaper. Det er helt enormt med folk mot ukeslutt som skal opp på vidda, konkluderer han.

Rypejakt

Også rypejakta skaper mye støy for reinen mener Siri.

– Noen kommer med både to og tre hunder og dette skremmer reinen.

– Fjellet er jo reinens område. Har Bakken glemt det.

– Når det er så mye folk overalt så trekker reinen ned mot skogen, sier han.

Siri er fortvilet og peker mot bildet av ordfører Bakken i lørdagens Altaposten.

– Bakken forstår visst ikke dette. Eller han vil ikke forstå.

Ikke for mye rein

Reineieren synes det er håpløst at man stadig skjeler til reintallet når det oppstår problemer med overholding av beitegrenser.

– Vi har skåret ned til det som Staten har fastsatt så vi har ikke for mange rein i vårt distrikt, sier han og får støtte fra Nils Henrik Sara.

– Bommen står åpen

Også statskraft får passet sitt påskrevet av den gamle reineieren.

– Heller ikke bommen som skal være stengt i kalvings og brunsttida holdes stengt. Pøblene bryter den opp og det er til stor ulempe for reindrifta.

I likhet med NRL-leder Nils Henrik Sara (se egen sak) så mener heller ikke Siri at reindrifta tas på stort nok alvor.

– Hvis de ikke vil at vi skal drive med reindrift så får de heller betale oss for å slutte. Tror Bakken at dette er en hobby jeg driver med, sier han.

SLÅR TILBAKE: Reineier Anders Aslaksen Siri mener reindrifta presses fra alle hold. Foto: Hanne Larsen Hajdari