Ordføreren i Alta etterlyser dialog med reindrifta, samtidig som han kommer med kraftige beskyldninger mot reineierne. Dette rimer ikke, mener nestleder i reindriftsforvaltningen Adam K. Hætta.

Mangler argumenter

Han sikter til beitekonflikten i Raipas, der flere hundre rein beiter ulovlig på bøndenes områder, og der ordfører Geir Ove Bakken før helga uttalte til Altaposten at han trodde reineierne i distrikt 23 C, med vilje drev reinen ned til Raipas. Dette mener Adam K. Hætta i reindriftsforvaltningen er et utrykk for manglende respekt for reindrifta og deres utøvere.

– En horribel påstand som ikke bidrar ikke til øke samarbeidsklimaet. Det tyder på at han har sluppet opp for argumenter. Han kan umulig forstå reindrifta når han virkelig tror at reineierne med vilje ønsker å spre flokken. Som reineier er man opptatt av å gjøre sitt beste for å holde flokken samlet, hevder Hætta.

Nekter for uttalelse

Bakken avviser å ha sagt at reineierne med vilje driver dyra ned til bygda.

–Jeg har ikke sagt at de drev ned reinen med vilje, men at de lot være å gjete reinen, sier Bakken som holder fast på at han ikke ser noen sammenheng mellom hyttene i Jotka og det at reineierne ikke klarer å holde reinen unna jordene i Raipas.