Høyres Alex Bjørkmann er klar over at utviklingen ikke er ny, men sendte samtidig kraftig kritikk i retning av ordførerpartiene under dagens kommunestyremøte i Alta kommune.

– Jeg må ærlig talt innrømme at jeg forventet mer styringsevne av dagens posisjon, enn det som framkommer av resultatene som nå legges fram, påpekte Bjørkmann, som ikke maktet å finne mye positivt i den utviklingen av kommuneøkonomien i Alta.

Ser lys i tunnelen

Beskjeden om at Alta kommune styrer mot 49,7 millioner kroner i underskudd for 2018 betegnet leder i Alta Frp, Odd Erling Mikalsen, som alarmerende. Både under hans gjennomgang av årsmeldingen for 2017 og regnskapsrapporten for 1. kvartal 2018, betegnet han situasjonen og utviklingen av økonomien i Alta kommune som svært bekymringsfull.

– Det er stygge tall som presenteres i regnskapsrapporten for første kvartal, men det er i samme lei som bildet vi får i årsmeldingen for 2017, slo Mikalsen fast.

Han så imidlertid en mulighet for å snu den negative økonomiske utviklingen, og ba alle ta ta et tak i omstillingsprosjektet som er igangsatt.

– Vi er sikkert sent ute, men nå er vi i gang. Det er lyset vi nå ser i tunnelen, påpekte Frp-lederen.

Han fikk imidlertid full støtte fra uventet hold; SVs Otto Aas gikk på talerstolen og gjorde det klart at han kunne stille seg bak det meste av det Mikalsen påpekte i sitt innlegg om kommuneøkonomien.

Sykt sykefravær

Høyre og Bjørkmann var spesielt bekymret for det store sykefraværet. Uten å navngi virksomheter i Alta kommune, påpekte han at det var virksomheter som hadde over 26 prosent sykefravær.

– Det er ikke små enheter, men veldig skremmende at det er store enheter med mange ansatte, slo Bjørkamnn fast.

Også leder av administrasjonsutvalget, Torfinn Regininiussen (Ap),  pekte ut det høye sykefraværet i kommunen som den største og viktigste utfordringen. Han vedgikk at posisjonen hadde et klart mål å å bringe sykefraværet ned på under ni prosent, men at de ikke hadde klart dette og at med 11 prosent sykefravær forsvinner mange millioner ut.

Utmeldt Venstre-representant Per Tore Bech Nygård var i likhet med andre representanter opptatt av sykefraværet, men hevdet at helse og sosialsektoren var ute av økonomisk kontroll. Det begrunnet han med at det til tross for ekstrabevilgninger aldri syntes å være en stopp i de negative regnskapsmeldingene fra sektoren.

– Jeg skal ikke si noe sikkert om dette skyldes underbudsjettering eller rett og slett mangel på styring, men faktum er at store underskudd er tilbakevendende problem.

Ikke reparert

Rådmann Bjørn-Atle Hansen var på sin side klar på at de strukturelle endringene som nå er på gang kan være redningen for økonomien i helse og sosial. I likhet med blant annet Frp og Mikalsen pekte han på at det var helt nødvendig å få en struktur, slik at det kan hentes ut stordriftsfordeler også i Alta kommune.

–  Jeg minner kommunestyret på at jeg i forbindelse med budsjettet for 2018 var klar på at det var store utfordringer innen helse og sosial som ikke ble reparert i det vedtatt budsjettet for 2018, påpekte rådmannen  som samtidig ga uttyrykk for optimisme med å få til endringer som ville bringe økonomien under kontroll.

Prognosen basert på rapporter fra virksomhetene per 1. kvartal tilsier et merforbruk på ca. 49,7 mill. kr. som i hovedsak fordeler seg slik: Elvebakken sykehjem 4,3 mill. kroner

Kåfjord sykehjem: 1,9 mill. kroner

Ekornsvingen sykehjem: 2,2 mill. kroner

Botiltakene omsorg: 6,9 mill. kroner Kongleveien 1,4 mill. kroner

Midtbakken: 2,1 mill. kroner

Botiltakene bistand inkl. DOAS: 5,2 mill. kroner

Hjemmetjenestene inkl. adm: 3,7 mill. kroner

Bistand Adm. Inkl. Sos. Tjen: 3,6 mill. kroner

Tiltaksbase Bistand: 4,7 mill. kroner

Sykestua/Fødestua: 1,9 mill. kroner

NAV Alta: 2,4 mill. kroner

Legetjenestene: 3,1 mill. kroner

Vertshuset Eldresenter: 1,1 mill. kroner

Psykiatri og Rus: 5,3 mill. kroner