1. Frank Bakke-Jensen (48), selvstendig næringsdrivende, Båtsfjord.

foto

2. Laila Davidsen (39), ordfører, Alta

foto

3. Hans-Jacob Bønå, malermester, Vadsø - Send en utfordring til en kandidat eller et parti med begrunnelse?

– Arbeiderpartiet. Er det rimelig at man organiserer bompengefinansierte infrastrukturprosjekter på en slik måte at det koster mer å drive inn brukerbetalingen, enn det som går til bygging av for eksempel veien? - Beskriv ditt partis ideologiske plattform (i stikkordsform) og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt).

– Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.  - Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

– Å løfte Finnmark godt over landsgjennomsnittet målt i kompetanse er etter min mening den viktigste politiske saken.

- Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– For Finnmark er det viktig med nye ideer og bedre løsninger. Lokal selvråderett og et parti som ser mangfold som en verdi gir fylket det løftet vi trenger. Det leverer ikke de rødgrønne.  - Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark?

– Erling Norvik gjorde vel 25% som det beste mener jeg. Tipper vi ligger rundt det.

- Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest.

– At vi lyktes med å fullføre delelinjeavtalen er definitivt det som har gledet meg mest. Honnør til embedsverk, regjering og Storting for godt utført jobb. At vi ikke er flinke nok til å samarbeidet på Finnmarksbenken er det jeg tenker mest på. Og med det mener jeg i aller høyeste grad at jeg selv også har et ansvar.

- Hvilken sak vil avgjøre valget i Finnmark?

Flere. Næring og skole blir viktig. At vi klarer å kommunisere at politikken skal legge til rette for utvikling. Politikken skal ikke komme i form av almisser, håndspåleggelser eller store ord, men som ansvarlige rammer for god lokal utvikling.