Høie vil ikke lage instruks mot nattransport av syke eldre fra sykehus