Gjennom 2021 har Altaposten lagt ned en ikke ubetydelig mengde journalistisk innsats, som har resultert i både rask, løpende nyhetsdekning så vel som omfattende undersøkende journalistikk.

– Vi er stolte over innsatsen som er lagt ned gjennom et nytt koronapreget år. Våre journalister har hver dag året gjennom levert både hverdagsjournalistikk og tyngre journalistiske prosjekt på alle flater. Vi ser at det vi gjør blir svært godt mottatt av abonnentene. Det er vi glad for å registrere, sier ansvarlig redaktør Rolf Edmund Lund.

Lista du ser under er over pluss-sakene som var mest lest gjennom året som gikk, med antall leseøkter i parentes (om en abonnent har vært inne på samme sak via mobil og PC, teller dette eksempelvis som to leseøkter). I lista tar vi ikke med artikkelen med dødsannonsene, som har blitt lest en kvart million (!) ganger i løpet av 2021. Også nyhetsstudioet vi fikk på plass i høst er utelatt fra topplista. En rekke åpne saker, i hovedsak knyttet til korona, ulykker og hendelsesnyheter, har langt bedre lesertall enn de du ser under.

Under ser du topplista over sakene som abonnentene våre leste mest i 2021.

1. Flom

I midten av juni gikk en rekke av kommunens mindre elver over sine bredder, og frykten var at en flomstor Altaelva skulle bli enda større. 13. juni skrev vi at Alta kommune vurderte tiltak og i verste fall evakuering av enkeltområder i kommunen. (5.706 leseøkter)

2. Fødsel

I mars omtalte vi fødehistorien til Sarah Sofie Daniloff og Vegard Jensen, og hvordan de opplevde det da vesle Oliver kom til verden. Episoden førte til at fødestua i Alta ble stengt i flere dager, og det ble tatt en full gjennomgang av rutinene. Statsforvalteren konkluderte med lovbrudd, og skriver at Finnmarkssykehuset ikke ga forsvarlig helsehjelp. (5.290 leseøkter)

Fødselshistorien var og en av sakene med lengst lesetid, i snitt brukte hver leser 4 minutter og 40 sekunder på artikkelen. Historien om kvinnen som uten autorisasjon klarte å få seg jobb som lege i Alta var saken hvor leserne hang med lengst, i snitt 4 minutter og 49 sekunder.

3. Korona

Også 2021 ble et år preget av koronaviruset og til tider inngripende smitteverntiltak. Alta var lenge skånet for større utbrudd, men midten av mai ble det på ny en oppblomstring. Dermed sto også hele 17. mai-feiringen i fare, men som historien viste klarte byens innbyggere å skape liv på en trygg og god måte. (5.125 leseøkter)

4. Polaris-byttet

Mot slutten av april byttet leverandør Polaris forhandler i Alta, fra Finnmark Motorsenter til Alta Motorsenter. En åpenhjertig Sven Ole Heitmann beskrev hvordan han følte det da det mangeårige samarbeidet brått tok slutt. (4.979 leseøkter)

5. Penger

I begynnelsen av desember hvert år offentliggjør Skatteetaten oversiktene som viser hvor mye hver av oss har hatt i skattbar inntekt, formue og hva vi faktisk har endt med å betale i skatt til fellesskapet. I år var det særlig inntekten til de under 30 som vakte interesse. (4.960 leseøkter)

6. Hundedrapet

I slutten av september ble finsk støveren Kiira skutt og drept, og deretter plassert under noen steiner. Siidaen hevdet at hunden jaget reinflokken og at avlivningen derfor var nødvendig. Hundeeieren anmeldte på sin side saken. Hendelsen førte til flere reaksjoner og hets i sosiale medier, noe av hetsen ble også politianmeldt. (4.747 leseøkter)

7. Kollisjon ga rus-siktelse

Det blir mang en trafikkulykke gjennom et år, og i midten av mars skjedde en kollisjon i rushtrafikken, i krysset Aronnesveien/Prestegårdsveien. Uhellet førte til store køer. Etterforskning førte til at den ene føreren ble siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand. (4.734 leseøkter)

8. Flom

Flommen i midten av juni førte til at flere områder ble lagt under vann, deriblant i Bælgiouda i Tverrelvdalen. Ekteparet Lisa og Ørjan Bakken fikk gården sin isolert av vannmassene, og måtte bruke elvebåt for å komme seg til å fra huset. (4.729 leseøkter)

9. Korona

Etter at smittetallene skjøt i været sørpå i mars 2021, innførte regjeringen nasjonal skjenkestopp, så vel som en anbefaling om to meters avstand. I Alta var én person registrert smittet på daværende tidspunkt, og de nasjonale tiltakene fremsto som totalt uforståelig. En frustrert bransje ga klar beskjed gjennom lokalavisa om hva de tenkte rundt dette. (4.571 leseøkter)

10. Omsorgssvikt

I mai omtalte vi saken der en mor til en voksen tenåring med pleiebehov politianmeldte Alta kommune for omsorgssvikt. Anmeldelsen kom ifølge mora etter at hun hadde mottatt flere meldinger om at gutten var overlatt til seg selv, til tross for vedtak om en-til-en-omsorg.