Telefonsvindlere utgir seg for å være politi – ber om sensitiv info

foto