Drapssiktede etter Oslo-skyting har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet

foto