Studie: Ansatte oppgir at forsømmelser, vold og overgrep er utbredt på norske sykehjem

foto