Widerøe hentet inn 15–20 millioner på streiken i juli

foto