Norske og russiske forskere ønsker å møtes for å snakke om fisk

foto