Fagforbundet i Alta skal dekke deler av regninga for tannlege

foto