Påklager henleggelse: – Vi mener den inneholder flere feil

foto