– Ikke grunnlag i fersk rapport for akutt stenging

Klar tale fra kommunestyret: Få fergeleiet åpnet og sett ferge Mikkelsby - Kongshus i drift. Altaposten har gått nøye gjennom to tilstandsrapporter om fergeleiet, og har ikke funnet noe i rapportene som tilsier akutt stenging og med det en sterkt forverret akuttberedskap for Årøya. Foto: privat