– Ikke grunnlag i fersk rapport for akutt stenging

foto