193.000 kroner skal synliggjøre samisk språk, kultur og identitet

foto