193.000 kroner skal synliggjøre samisk språk, kultur og identitet

foto
Dansejoikforestillingen til Elle Sofe Sara har fått tilskudd på 53.000 kroner av Sametinget. Foto: Per Heimly